top of page

Proverbs 23 Obi One

  • Instagram
IMG_6295.jpg
2000px-Flag_of_Norway.svg.png

Trust ( see Norwegian translation below ) 

 

«You, Lord, are my shepherd. I will never be in need. You let me rest in fields of green grass. You lead me to streams of peaceful water, and you refresh my life. You are true to your name, and you lead me along the right paths. I may walk through valleys as dark as death, but I won't be afraid. You are with me, and your shepherd's rod makes me feel safe. You treat me to a feast, while my enemies watch. You honor me as your guest, and you fill my cup until it overflows. Your kindness and love will always be with me each day of my life, and I will live forever in your house, Lord.» ‭‭

Psalms‬ ‭23:1-6‬ ‭- The Good Shepherd

 

The writer of this text is David. He was the kid who killed the giant Goliath He became king of Israel and did a lot of good things, but he did his share of evil too. But this guy was a man by Gods heart.

 

When i read these passages, there is one thing that stands out.It's written with boldness. The same type of boldness that David showed when he fought Goliath. Where does this boldness come from?

 

Davids boldness came from God. He knew that God had his back, but how did he know this? I believe it came from the relationship between God and David. If you are going to trust someone, you nede two things. 1. You need to get to know the person you placing your trust in 2. And you have to choose to trust David lived in close relationship with God. I don't believe it was a once a month thing. But daily contact. If you want to know somebody well, like really know them. You need to hang out. And the more you hang out, your relationship will grow. It makes sense, right? And your trust will also grow.

 

That's why David could fight a giant and write songs that were full of boldness, heartache and realness. Even though he had this close relationship with God, he had to choose to trust in God. But he trusted one thing throughout his life: That he was loved by God If we can belive and trust that this is true I belive we can walk in the freedom that Jesus talked about. We can't to it alone, and we were never meant to. But with this shepherd, everything is possible.

Tiltro ( Norwegian )

 

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger,

han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier

for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt.

For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender.

Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. Bare godhet og miskunn

skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus

gjennom alle tider.

Salme 23 - En salme av David.

 

 

Forfatteren av denne teksten er David. Han var den lille kidden som drepte kjempen Goliat. Han ble kongen over Israel og gjorde mye godt, men mye ondt også.

Men dette er fyren som bibelen sier er en mann av Guds hjerte.

 

Når jeg leser denne teksten så er det en ting som teksten roper ut. At den er skrevet med mot. Det er samme type motet som vi ser i David når han går imot Goliat.

Men hvor kommer dette motet fra?

 

Davids mot kom fra Gud. Han viste at Gud hadde ryggen hans, men hvordan viste han dette? Jeg tror dette motet kom fra forlholdet mellom han og Gud.

Hvis du skal ha tiltro til noen, så trenger du to ting.

1. Du må bli kjent med personen som du skal stole fullt og helt på

2. Du må velge stole på personen

 

David levde i ett nærfold til Gud.

Jeg tror ikke det var en gang iblant greie, men daglig kontakt. Hvis du skal kjenne noen godt, virkelig godt.Så må man hange sammen. Og jo mer man henger sammen, så vil relasjonen vokse. Det gir jo menig, gjør det ikke?

Og din tiltro vil også vokse.

 

Det er derfor David kunne kjempe mot en kjempe og skrive sanger som var fulle av mot,smerte og ekthet. Selvom han hadde dette nære forholdet til Gud, så måtte han også velge å stole på Han. En ting som David stolte på gjennom hele sitt liv.

Det var at han var elsket av Gud.

 

Hvis vi kan tro og stole på at dette er sant, så tror jeg at vi kan leve i den friheten som Jesus snakket om. Men vi kan ikke gjøre det alene og det var aldri meningen.

Men med denne hyrden, så er alt mulig.

bottom of page